chúng ta có thể cho thêm thiu ảnh về tokyo 7th

chúng ta có thể cho thêm phép thuật vào nữa ko, từng người một sẽ cho thể biến hình